Jste zde

Chybně provedený OGTT – na co si dát pozor?

V praxi se bohužel často setkáváme s chybně provedenou diagnostikou těhotenské cukrovky. Nejčastější chyby, které mohou vést k nesprávným výsledkům, jsou:

 • Na začátku těhotenství není stanovena glykémie (hladiny cukru) nalačno. Toto vyšetření slouží především k odhalení cukrovky (nebo poruchy předcházející cukrovce) vzniklé na začátku těhotenství nebo přítomné ještě před těhotenstvím.
 • Test OGTT provedený v nesprávnou dobu – např. příliš brzo, před 24. týdnem (správně se má provádět mezi 24. až 28. týdnem). Cukrovka se může objevit až později a není-li test zopakován, zůstane neodhalena. Nebo příliš pozdě, po 28. týdnu, kdy je riziko, že cukrovka již mohla nějakou dobu probíhat.
 • Test provedený v době akutního onemocnění (např. při viróze atd.) - hodnoty krevního curku mohou být přechodně zvýšené, nemusí se však jednat o cukrovku.
 • Stanovení glykémie pouze z odběru z prstu – velmi hrubá chyba! Glykémie v kapilární krvi (odebrané z prstu) a žilní krvi se mohou lišit až o 25 % i více.
 • Stanovení glykémií na glukometru, místo standardní laboratorní metodou. Je to velmi nepřesné. Glukometr slouží k orientačnímu domácímu měření glykémií pro kontrolu správnosti léčby, nikoliv k diagnóze diabetu.
 • Nedodržení doby lačnění před testem (alespoň 8 hodin). Na druhou stranu, test není ovlivněn, pokud předchozí den sníte něco sladkého, důležité je dodržení doby lačnění před testem. Naopak není vhodné pár dnů před testem omezovat příjem sacharidů. Výsledky testu by pak mohly být „falešně v normě“. 
 • Fyzická aktivita během testu. Po celou dobu testu je nutné zůstat v klidu, vezměte si s sebou knížku nebo časopis. Fyzická aktivita zasahuje do metabolismu cukru a může zkreslit výsledky testu. Takže žádné pobíhání, nakupování nebo zařizování jiných věcí mezi jednotlivými měřeními v průběhu testu! Podobně může zkreslit výsledek velká fyzická zátěž den před testem.
 • Dlouhý interval mezi odběrem krve a jejím zpracováním. Glykémie ze vzorku krve odebrané do běžné zkumavky musí být vyšetřena nejpozději do 1 hodiny po odběru, jinak dochází k velkému zkreslení. Vyšetření by se tedy nemělo provádět v ordinaci lékaře, ale přímo v laboratoři. Výjimkou je pouze odběr do zkumavky se speciálními činidly, které umožňují pozdější vyhodnocení - tyto zkumavky jsou však dražší a nejsou běžně používané.
 • Nedodržení intervalu mezi jednotlivými odběry. Druhý odběr by měl být proveden 60 minut a třetí 120 minut po vypití roztoku 75 g glukózy. Odchylka +/- 5 minut je přípustná, delší již ne.
 • Nahrazení roztoku 75 g glukózy nestandardními variantami (např. rozpuštěným moučkovým cukrem).

  Jakákoliv z výše uvedených chyb může podstatným způsobem zkreslit výsledky testu, na základě kterých pak nelze spolehlivě vyloučit ani potvrdit diagnózu těhotenské cukrovky. Nesprávně provedený test znamená riziko falešně vyšších hodnot (tedy léčení cukrovky, která ve skutečnosti není přítomna) nebo v horším případě falešně nízkých hodnot (nezjištění cukrovky). V laboratoři proto žádejte správné provedení OGTT a nesprávně provedený test hlaste svému lékaři a nejlépe i své pojišťovně. Celý test stojí cca 100 Kč, zatímco nerozpoznaná a neléčená cukrovka může nadělat škody penězi nevyčíslitelné.

  Pokud Vám test nebyl proveden správně, vyplňte prosím náš dotazník.

Dotazník

Pokud Vám vyšetření OGTT nebylo provedeno způsobem, který uvádíme na těchto stránkách, prosíme Vás o vyplnění krátkého anonymního dotazníku. Na jeho základě můžeme kontaktovat příslušnou laboratoř (nebo ordinaci) a vyzvat ji k nápravě. Pomůžete dobré věci. K vyplnění dotazníku klikněte zde.