Jste zde

Hodnocení výsledků OGTT

Zvýšené hodnoty glykémie (hladiny glukózy v žilní plazmě) při OGTT, které svědčí pro těhotenskou cukrovku jsou:

  • glykémie nalačno opakovaně 5,1 mmol/l a výše nebo
  • glykémie v 60. min OGTT 10,0 mmol/l a výše nebo
  • glykémie ve 120. min OGTT 8,5 mmol/l a výše

Připomínáme, že při zvýšené glykémii nalačno by se zbytek testu neměl provádět. Diagnózu těhotenské cukrovky ale nelze udělat na základě jednou zvýšené glykémie nalačno, proto je nutné test nalačno zopakovat. Je-li znovu zvýšená, diagnóza je jasná, pokud je opakovaná glykémie nalačno v normě, provede se zbytek testu (viz předchozí kapitola).

Je-li zjištěna těhotenská cukrovka, test se v průběhu těhotenství již neopakuje. Pacientka by měla být sledována a léčena v diabetologické poradně.

I lehce vyšší hodnoty znamenají cukrovku! Na základě výsledků OGTT nelze rozlišovat "mírnou" a "těžší" poruchu. Lehce vyšší hodnoty bývají u žen s krátce trvající poruchou - kdyby byl test dělán o 2 týdny později, byly by hodnoty pravděpodobně již vyšší. Cukrovka se u většiny žen s přibývajícími týdny těhotenství zhoršuje. Proto i ženy s hodnotami OGTT jen lehce nad normu musí být léčeny a sledovány diabetologem. 

Kritéria pro těhotenskou cukrovku jsou stanovena přísněji než pro ostatní typy cukrovky. Vyšší hodnoty krevního cukru než výše uvedené jsou již spojené s většími riziky pro matku i dítě.