Jste zde

Inzulin

Milé maminky s těhotenskou cukrovkou, neděste se inzulinu. Přežily to mnohé před vámi, přežijte to i vy. Ujišťuji vás, že po pár prvních dávkách inzulinu konstatujete: „Není to tak zlé, jak jsem se obávala. Vlastně je to úplně v pohodě.“ Jedná-li se o klasickou těhotenskou cukrovku, inzulinu se opět zbavíte ihned po porodu.

K rozptýlení prvotních obav pár informací pro začátek. Inzulin je tělu přirozená látka. Nevpravujete si tedy nic cizorodého, žádnou „chemii“. Dodáváte tělu to, co mu chybí. Miminku to nijak neubližuje, inzulin dokonce ani neprostupuje placentou (je to příliš velká molekula). Pro miminko jsou nejdůležitější vaše normální glykémie, méně cesta, kterou jich dosáhnete.

Dieta a pohyb někdy zkrátka nestačí. Jak už bylo napsáno v úvodu, u menší části z vás, kdo máte těhotenskou cukrovku, budou glykémie i přes dodržování všech doporučení opakovaně nad stanovenou normu (tj. nalačno 5,1 mmol/l a více nebo 1 hodinu po jídle 7,8 mmol/l a více). Dalším krokem v léčbě je v těchto případech inzulin.

Můžete namítnout, že zkusíte ještě více „zpřísnit“ dietu. Pokud neděláte dietní chyby a dodržujete výše popsané, pak není co zpřísňovat. Znamenalo by to ještě více omezovat příjem sacharidů, jinými slovy jíst nevyváženou stravu (s převahou bílkovin a tuků) a nebo vysloveně hladovět. To není dobré řešení. Pro všechny zúčastněné (tedy pro vás a vaše dítě), je jediným správným řešením inzulin.

Inzulin se aplikuje do podkoží pomocí inzulinového pera, do kterého se vloží zásobník s inzulinem. Ovládání je velmi jednoduché, aplikace také snadná. Pero nosíte u sebe v kabelce v praktickém pouzdře. U naprosté většiny žen zahajujeme léčbu inzulinem ambulantně, pouze u pacientek, u kterých jsou ještě jiné komplikace v těhotenství, volíme zahájení léčby inzulinem za hospitalizace.

A co hypoglykémie? Ano, léčba inzulinem je spojená s rizikem náhlého snížení hladiny krevního cukru, nebo-li hypoglykémie. Může se projevit pocitem hladu, nevolností, pocitem na omdlení, třesem, opocením, mžitky před očima, bušením srdce – u každého člověka trochu jinak, ale při opakovaných hypoglykémiích je již „soubor příznaků“ obdobný. Říká se, že kdo jednou zažije hypoglykémii, příště ji rozpozná už při prvních příznacích. Pokud se zavčasu nenajíte, těžší hypoglykémie může vyústit v bezvědomí. To však hrozí spíše u pacientek, které mají déle trvající cukrovku. U žen s „pouze“ těhotenskou cukrovkou se s tím nesetkáváme.

Kdy hrozí hypoglykémie a jak se jí vyhnout? Zlaté bezpečnostní pravidlo zní: pokud aplikuji před jídlem inzulin, jídlo MUSÍ obsahovat sacharidy. Pokud takovým jídlem je např. plátek masa se zeleninovým salátem, s vynecháním přílohy, je zde riziko hypoglykémie. V takovém jídle je mizivé množství sacharidů. Připomínám, že úplně vynechávat sacharidy není vhodné ani pro ženy „pouze na dietě“, ale u žen léčených inzulinem to platí dvojnásob – kvůli riziku hypoglykémie. Vyšší riziko hypoglykémie je také při větší fyzické zátěži a několik hodin po ní. Někdy je tomu třeba předcházet snížením dávky inzulinu nebo přidáním svačiny navíc, ale postup je individuální a vyřešíte jej se svým lékařem.

Inzulin používaný v léčbě těhotenské cukrovky je dvojího druhu: krátkodobě působící ("rychlý inzulin") a dlouhodobě působící inzulin ("dlouhý inzulin").

Krátkodobě působící inzulin, nebo také "denní" inzulin, se aplikuje přes den před hlavními jídly. Nejlepším místem aplikace je podkoží břicha, odkud se nejrychleji vstřebává. Slouží k "pokrytí" sacharidů v jídle - jeho dávka je nastavena tak, aby glykémie po jídle (měřená 1 hodinu po dojedení jídla) byla v normě, ideálně mezi 6,0 - 7,3 (maximální rozmezí je 5,0 - 7,8). Inzulin Actrapid, Insuman rapid a Humulin R se aplikuje cca 30 minut před jídlem, inzulin Novorapid a Humalog 10-15 minut před jídlem.

Dlouhodobě působící inzulin, nebo-li "depotní", "bazální" či "noční" inzulin se aplikuje zpravidla jednou denně, nejlépe kolem 22. hodiny (nezávisle na druhé večeři). Vhodným místem vpichu je podkoží stehna, odkud se pomalu vstřebává. Jeho účelem je pokrytí bazální potřeby inzulinu (nezávislé na jídle). Je nutný v těch případech, kdy je zvýšená glykémie nalačno. Dávku lékař titruje tak, aby glykémie nalačno byla 4,0 - 5,0. Vlivem příměsi látky, která zpomaluje vstřebávání tohoto inzulinu, je ampule inzulinu poněkud zakalená - má "mléčné" zbarvení. Nejedná se o vadu, nýbrž normu. Tento inzulin je však (narozdíl od kátkodobě působícího inzulinu) nutné před použitím pomíchat (nikoli protřepat), což se dělá pomalým otáčením celého pera tam a zpátky o 180 st. K dokonalému promíchání je třeba cca 10 otočení. Promíchání tohoto inzulinu je velmi důležité, jinak aplikovaná dávka neodpovídá realitě!

Obecná pravidla aplikace inzulinu:

  • inzulin neaplikujte stále do stejného místa - místa vpichu střídejte

  • dezinfekce místa vpichu není na závadu, ale není nutná

  • před aplikací nastavte na peru počet jednotek inzulinu, který máte aplikovat (podle pokynů od lékaře)

  • jehlu zabodněte do podkoží, zmáčkněte aplikátor a počítejte do 5 než jehlu opět vytáhnete (aby se inzulin stihl v podkoží vstřebat a nevystříkl ven)

  • po vytažení jehly z podkoží se na jejím konci obvykle objeví kapička inzulinu (není to chyba)

  • jehličku v peru nemusíte měnit po každé aplikaci (pokud inzulin pícháte několikrát denně, stačí její výměna jednou za 1-2 dny)

Jak skladovat inzulin:

  • pero s ampulí inzulinu, který aktuálně aplikujete, uchovávejte při pokojové teplotě do 25 st. C

  • pero s inzulinem nesmí být vystaveno vyšším teplotám (blízko topení, v autě atd.), pokud k tomu omylem dojde, raději ampuli inzulinu vyměňte

  • náhradní ampule s inzulinem skladujte v lednici (nesmí však zmrznout!)